Nhiếp Ảnh Và Du Lịch

99 results found

Đồng Muối Lý Nhơn – Cần Giờ

1 Ngày

Ngày KH: 22/02/2020

Lý Nhơn là một xã nổi tiếng với những cánh đồng muối. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng nghề làm muối của người dân Lý Nhơn còn đó những cách truyền thống của cha ông. Ngày qua ngày có hàng trăm diêm dân mồ hôi mặn chát vì[…]

Chi Tiết »